1-2-3 Connex – nowa seria maszyn – najwyższa forma rozwoju druku 3D na świecie | drukarki3d.pl | BIBUS MENOS

  • drukarka 3D
  • modele z drukarki 3D
  • model 3D karta
  • modele 3D
drukarka 3Dmodele z drukarki 3Dmodel 3D kartamodele 3D
10.09.2014, 15:10

1-2-3 Connex – nowa seria maszyn – najwyższa forma rozwoju druku 3D na świecie

Nowe serie maszyn w technologii PolyJet

Maszyny te razem z Objet500 Connex 3 tworzą nową serię urządzeń przeznaczonych dla zaawansowanych aplikacji druku 3D.

Na jednej platformie zbudowane są 3 systemy, które pozwalają użytkownikowi jeszcze lepiej korzystać z funkcjonalności cyfrowego łączenia materiałów.

Dla przypomnienia: technologia Connex (Polyjet Matrix) to maszyny, które mieszają żywice akrylowe podczas procesu wydruku. Mikro krople dwóch lub większej ilości materiałów podstawowych nanoszone są naprzemiennie i tworzą detale z materiałów symulujących właściwości fizyczne zbieżne z materiałem finalnym (na przykład zbliżone do Polipropylenu czy ABS’u).

Connex 1 oferuje możliwość wydruku z 14 podstawowych materiałów i do 3 materiałów w tym samym procesie wydruku, Connex 2 rozszerza możliwości do 120 materiałów komponentowych i 27 mieszanek w tym samym procesie wydruku. Connex 3 to 14 podstawowych materiałów, 82 mieszanki w tym samym procesie wydruku i setki materiałów kompozytowych do wyboru.

Urządzenia Connex są odpowiedzią na rosnące wymagania użytkowników drukarek 3D. Dzięki możliwości łączenia materiałów (bio kompatybilne, transparentne, elastyczne i kolorowe) dają niemal nieskończone możliwości „aranżacji” finalnego produktu jakim jest element wydrukowany.  W dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć urządzenie, które tak jak systemy Stratasys w pełni zaspokajałoby potrzeby współczesnego prototypowania.

Będąc w posiadaniu tego typu systemu możemy symulować elementy w wtrysku wielokomponentowego, detale pokrywane gumą, elementy transparentne barwione i uszczelnienia. Te wszystkie części mogą być dodatkowo wytworzone z mieszanek, które będą symulowały charakterystykę produktu finalnego i to wszystko w tym samym procesie!

Dzięki tym maszynom jeszcze lepiej możemy ograniczać koszty, symulować funkcjonalność, komunikować się w zakresie design’u i badać właściwości produktu przed wdrożeniem na rynek.

Obejrzyjcie możliwości Connex3:

Film na temat nowej serii drukarek 3D Connex – najwyższa forma rozwoju druku 3D na świecie