• Additive Manufacturing Meeting 2017
  • Agenda wydarzenia Additive Manufacturing Meeting 2017
Additive Manufacturing Meeting 2017Agenda wydarzenia Additive Manufacturing Meeting 2017
08.06.2017, 08:57

Zapraszamy serdecznie na wydarzenie Additive Manufacturing Meeting

30 czerwca 2017 we Wrocławiu odbędzie się pierwsze spotkanie Additive Manufacturing Meeting (AMM-2017).

Organizatorem konferencji jest powstała na Politechnice Wrocławskiej jednostka badawcza CAMT-FPC (Centre for Advanced Manufacturing Technologies).

Patronat nad wydarzeniem objęło największe europejskie centrum nowoczesnych technologii Fraunhofer Geselschaft z Drezna.

Jest nam niezwykle miło, że firma BIBUS MENOS mogła zostać partnerem strategicznym wydarzenia.

Głównym celem spotkania jest budowa platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między ośrodkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi w obszarze technologii AM. Tegoroczne spotkanie będzie się składało z seminarium i wystawy. Program seminarium AMM 2017 skierowany jest do osób i instytucji, które są zainteresowane rozwojem w obszarze technologii przyrostowych. Główny akcent położony jest tu na aspekt technologiczny i wdrożeniowy. Podział zagadnień obejmuje cztery obszary tematyczne:

  • Modelowanie – pod kątem projektowania inżynierskiego z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń AM, optymalizacji topologicznej wyrobów, symulacji procesów wytwórczych, analizy numerycznej (MES).
  • Materiały – tematyka tego zagadnienia obejmuje m.in. rozwój nowych materiałów, badania materiałowe, kontrolę materiału wsadowego.
  • Rozwój procesów AM – obejmuje zagadnienia takie jak optymalizacja procesów wytwórczych, modyfikacje systemów produkcyjnych, nowe procesy technologiczne, obróbka po-procesowa, kontrola i monitoring.
  • Aplikacje – przykłady wdrożeniowe, analiza kosztów, nowe trendy branżowe oraz kontrola jakości.

Wśród uczestników i prelegentów seminarium znajdą się przedstawiciele firm produkcyjnych m in. z branż: lotniczej, samochodowej, AGD, maszyn i urządzeń, maszyn rolniczych, ośrodków badawczo-rozwojowych oraz wiodący specjaliści z zakresu wykorzystania i rozwoju technologii przyrostowych. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zwiedzić najnowocześniejszy w Polsce uniwersytecki park maszyn.

MIEJSCE

Strefa Kultury Studenckiej – Politechnika Wrocławska
Wrocław, Hoene-Wrońskiego J. 12

Zapraszamy do rejestracji swojego uczestnictwa.

Zostały ostatnie miejsca!

http://3dmeeting.pl/rejestracja/ 

 

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Ejsmont-Mierzwińska
Specjalista ds. Systemów Szybkiego Prototypowania
e-mail: mie@bibusmenos.pl
tel.: +48 784 431 769