• Poprzedni: Wydruki 3D lekkich konstrukcji
  • Następny: Additive Manufacturing w lotnictwie
Data dodania: 10 grudnia 2020

Lithoz - druk 3D komponentów wielomateriałowych

CeraFab Multi 2M30 urzeczywistnia ideę druku 3D z wielu materiałów o złożonej geometrii komponentu. Dzięki tej maszynie można łączyć ceramikę, metale i polimery, ułatwiając stopniowe zmiany składu i organizacji materiałów w elemencie.
Osoba kontaktowa
Michał Pęczek
Menedżer Produktu EOS
tel. kom.: +48 662 099 677

Lithoz, jako lider rynku specjalistycznych maszyn do druku 3D z ceramiki, wprowadził na rynek najnowszą drukarkę 3D – CeraFab Multi 2M30.

Drukarka 3D charakteryzuje się zdolnością drukowania z dwóch materiałów jednocześnie, układ sterowania pozwala na produkcję części zawierających kombinację ceramiki, polimerów, a nawet metali. CeraFab Multi 2M30 jest przeznaczona przede wszystkim dla producentów przemysłu lotniczego, biomedycznego, energetycznego i elektronicznego, poszukujących wielofunkcyjnych możliwości drukowania 3D.

MOC CZĘŚĆI SPEŁNIAJĄCYCH FUKCJE NOŚNE

Możliwość drukowania z dwóch materiałów umożliwia stopniowe zmiany w składzie materiału części i mikrostruktury, otwierając drogę do konfigurowalnych struktur funkcjonalnych, które dotychczas były niemożliwe. Weźmy na przykład element sprzęgający przenoszący obciążenia o funkcji nośnej, który poddawany jest różnym poziomom naprężeń w różnych strefach obciążenia. Aby sprostać różnym obciążeniom, komponent ten wymagałby unikalnej kombinacji właściwości, takich jak wytrzymałość na pękanie, twardość, aby spełnić swoją rolę w optymalny sposób i zmaksymalizować jego trwałość ekspozycyjną.

CeraFab Multi 2M30 pozwala na mnóstwo kombinacji, niekoniecznie samych wytrzymałościowych, a także:

  • gęstość – porowatość
  • przewodnik – izolator
  • transparentność – nieprzezroczystość
  • magnetyzm – nie magnetyzm

Kombinacje te można osiągnąć w obrębie pojedynczych warstw, a także pomiędzy nimi, zapewniając przy tym swobodę w projektowaniu.

WYDAJNY DRUK 3D IMPLANTÓW KOSTNYCH

Jednym z głównych zastosowań technologii LCM jest produkcja implantów biomedycznych, w szczególności tych emulujących struktury kostne. U ludzi kości mają gęstsze strukturę zewnętrzną i lżejsze porowate wnętrza, przy czym powłoka zapewnia integralność strukturalną, a szpik w środku służy do produkcji komórek krwi.

W ramach stadium przypadku Lithoz wykorzystał swoją nową technologię do druku 3D implantu klatki żuchwy, aby naśladować tę zmienność struktury kości. Cyrkon o wysokiej wytrzymałości został użyty jako zewnętrzna skorupa, zapewniając duże wsparcie w fazie gojenia po operacji. Wewnętrzna porowata struktura składa się z materiałów bioresorbowalnych, pozwalających na odrastanie kości, która zostanie całkowicie wchłonięta przez organizm pacjenta w wyniku dyskretnej fazy gojenia.

KOMBINACJE METALI I POLIMERÓW

W związku z kompatybilnością pomiędzy metalami a polimerami, Lithoz stwierdził, że może mieć to poważne konsekwencje dla bardziej zaawansowanych zastosowań, opierających się na wielowarstwowych/”półkowych” materiałach.

Z pomocą metali, aplikacje te obejmują płytki drukowane, piezoelektryczne struktury półkowe/stosowe, ceramikę nisko- i wysokotemperaturową (LTCC i HTCC), wbudowane czujniki i urządzenia do magazynowania energii, i wiele innych. W ramach jednej pracy drukarki 3D, zielone warstwy dielektryczne mogą być ułożone na obwodach części, znacznie zmniejszając liczbę kroków potrzebnych do produkcji elektroniki. Urządzenia Internetu rzeczy (IoT) mogą również korzystać z wielomateriałowego druku 3D, aby tworzyć inteligentne czujniki w obiektach codziennego użytku.

W świecie polimerów, niedrogie tworzywa sztuczne, mogą być stosowane jako materiał podporowy, umożliwiający użytkownikom precyzyjną kontrolę wewnętrznej porowatości części, poprzez wypalanie polimerów w celu utworzenia ubytków/wnęk.

Galeria