• Poprzedni: Wdrożenie drukarki 3D w KGHM ZANAM
  • Następny: Wdrożenie drukarek 3D w Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki we Wrocławiu
Data dodania: 6 lipca 2022

Nowy Materialise Magics 26

Materialise Magics stanowi przemyślane rozwiązanie przygotowania danych do druku 3D, co prowadzi do mniejszego zużycia materiałów eksploatacyjnych oraz zwiększenia efektywności procesu. Teraz pojawiła się jego najnowsza wersja – 26, która stanowi przełom w edycji modeli 3D i nie tylko.
Osoba kontaktowa
Tomasz Weis
Kierownik Działu Drukarek 3D
tel. kom.: +48 662 037 193

Jako firma BIBUS MENOS jesteśmy dumni, że możemy być dystrybutorem programów Materialise na polskim rynku, który jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań do druku 3D. Jednym z wszechstronnych i wiodących w branży druku 3D oprogramowaniem do przygotowania i edycji danych jest Materialise Magics, które jest dostępne od ponad 20 lat.

Materialise Magics stanowi przemyślane rozwiązanie przygotowania danych do druku 3D, co prowadzi do mniejszego zużycia materiałów eksploatacyjnych oraz zwiększenia efektywności procesu. Teraz pojawiła się jego najnowsza wersja – 26, która stanowi przełom w edycji modeli 3D i nie tylko.

W maju 2022 roku na konferencji RAPID+TCT, przedstawiona została najnowsza wersja Materialise Magics 26! Uwzględnia ona między innymi dodatkowe narzędzia CAD’owskie, jednocześnie pozostawiając te dla siatki trójkątów, gdzie możliwe jest bezproblemowe przechodzenie między edycją, naprawianiem i analizowaniem części. Zapewnia użytkownikom to, co najlepsze z obu światów, umożliwiając zwiększenie produktywności przy zachowaniu jakości, poprzez wybór optymalnego przepływu pracy dla każdego projektu 3d.
Ulepszono moduł Tree Supports, gdzie w szybszy sposób możliwa stała się generacja podpór, które są bardziej wszechstronne i wydajniejsze jednocześnie zwiększając stabilności druku 3D.

 

nowości Materialise Magics 26

 

Interfejs użytkownikaFunkcjonalność BREP (narzędzia CAD)Import plikówGenerowanie struktur podporowych (supportów)3D NesterLink3D

 

Interfejs użytkownika – nowa struktura scen projektowych

 
 
Ekran startowy
Wprowadzono nowy ekran startowy, który ułatwia użytkownikowi dotarcie do właściwej sceny, jak np. otwarcie projektu na scenie platformy lub części, w zależności od jego zawartości.

Sceny części
Zmieniono sceny modeli 3d na indywidualne sceny części, w których można skupić się na edycji, naprawianiu i analizowaniu pojedynczego pliku. Każda z części jest umieszczana na osobnych scenach. W przypadku operacji logicznych lub podczas tworzenia złożeń, można wczytać dodatkowe części do wskazanej sceny za pomocą funkcji „Add Component”

Sceny platformy/maszyny
Podobnie jak w przypadku scen części, nowe sceny platformy zapewniają widok ukierunkowany na przygotowanie pracy na drukarkę 3D. Możliwe jest łatwe wprowadzenie zmian w częściach przy użyciu funkcji „Edit” w zakładce „Home”, gdzie otworzy się scena wybranej bądź wybranych części.

 

Funkcjonalność BREP – narzędzia CAD

 
 
BREP (ang. Boundary Representation) to sposób przedstawiania/definiowania części 3D, który jest wykorzystywany w programach CAD, opierając się na powierzchni plików. Przykładem takich plików są STEP. Edycja tego rozszerzenia wymaga specjalnych algorytmów, jednocześnie zapewniając wyższy poziom kontroli i dokładności w porównaniu z edycją opartą na siatce trójkątów.

Przygotowanie danych
Możliwe jest wprowadzanie zmian w modelach 3D, których wcześniej nie można było wykonać, jak pogrubienie cienkich ścianek, usunięcie ostrych krawędzi, wydrążanie części itp.
Uzyskuje się przy tym poprawę produktywności dostarczając dokładniejsze i bardziej dopasowane do potrzeb klienta pliki. Narzędzia do edycji są dostępne tylko w sekcji scen części. Bez problemu po edycji można przejść do siatki trójkątów bądź wyeksportować jako plik STEP, gdzie będzie można go użyć w innym oprogramowaniu CAM lub CAD.

Nowy przepływ pracy narzędziami CAD wspiera użytkowników w projektach wymagających ścisłego dopasowania lub częstej wymiany danych między projektem a finalnym przygotowaniem danych. Edycja i zapisywanie części w natywnym formacie CAD umożliwia zachowanie integralności części i używanie plików CAD o wysokiej rozdzielczości. Pomaga to skrócić czas między iteracjami projektowymi oraz poprawia stabilność i powtarzalność, zapobiegając błędom, które mogą wystąpić w przejściach miedzy zapisami do różnych formatów plików. Przepływ pracy CAD pozwala użytkownikom dostosować i edytować części do momentu, gdy są one zoptymalizowane i gotowe do drukowania 3D.

 

Import plików

 
 
Od teraz import plików STEP jest dostępny dla wszystkich użytkowników oprogramowania Materialise Magics. W ustawianiach można określić, czy import ma być jako BREP, czy konwersją na siatkę trójkątów.
 
Aby zapewnić dostęp do bardziej kompaktowego i mniejszego formatu plików siatki niż np. STL, oprogramowanie obsługuje także format pliku OpenCTM.
 
Format Catia v4 nie jest już obsługiwany. Jeśli nadal chcemy importować pliki Catia v4, można zmienić wersję MatConverta w ustawieniach Magics. Ostatnia wersjaMatConverta obsługująca import Catia v4 to 9.7 Uwaga: używając starszego MatConverta, użytkownik nie będzie miał dostępu do nowszych funkcji importu, takich jak importowanie BREP.

 

Generowanie struktur podporowych (supportów)

 
 
Ogólne
Zmieniono strukturę stron parametrów supportu w celu zapewnienia użytkownikowi logiczniejsze ich pogrupowanie. Dodano również funkcję wyszukiwania parametrów. Aby ułatwić wybór powierzchni dla supportu, domyślną funkcją w trybie SG jest teraz dawna funkcja „Go to Surface”.

Unifikacja Tree Support
Dla wygody użytkownika różne ręczne funkcje Tree Support zostały dodane do ogólnej wstążki generowania podpór (General).
Funkcje struktur podporowych typu stożka („cone support”) i drzewa („tree support”) zostały połączone w ramach obsługi tree support, aby zapewnić lepsze i szybsze działanie oraz usprawnić definiowanie podpór. W sekcji rozgałęzień (branch), można określić ile gałęzi jest tworzonych na jeden pień.

Ulepszenia dotyczące Tree Support
Można teraz ręcznie lub automatycznie dodawać elementy usztywniające – tzw. „braces”, aby wzmocnić podpory i zwiększyć stabilność wydruków 3D. W celu ułatwienia obsługi Tree Support, dostępny jest teraz jeden przycisk „Regeneruj” oraz pole wyboru umożliwiające włączenie lub wyłączenie wprowadzonych zmian.

 

3D Nester – układanie ze strukturami podporowymi

 
 
Wprowadzono funkcjonalność zaawansowanego i zautomatyzowanego zagnieżdżania części wraz z supportami. Rozwiązanie to jest przede wszystkim dla użytkowników technologii EBM i Metal Binder Jetting. Umożliwia ono wyższą gęstość pracy i oferuje opcję wytwarzania podpór wraz z częściami podczas procesu produkcji. Support poprawia rozpraszanie ciepła wpływające na zmniejszenie wypaczania i zapobiega zalewaniu się części podczas procesu druku.

 

Link3D – integracja rozwiązania MES

 
 
Integracja rozwiązania MES (Manufacturing Execution System) Link3D z pakietem Materialise Magics w ujednoliconą, opartą na chmurze platformę.
 
Możliwość załadowania części z systemu Link3D do Magics, następnie dokonania zmian w modelu i zsynchronizowanie ich z powrotem, aby usprawnić przepływ pracy.

Jest to rozwiązanie dla użytkowników, którzy są zainteresowani zwiększeniem skali swojej działalności pod kątem produkcji seryjnej i masowej personalizacji. Pozwoli to producentom lepiej planować, zarządzać i optymalizować ich operacje Additive Manufacturing dzięki w pełni usprawnionym i skalowanym przepływom pracy.
 
Druk 3D udowodnił swoją zdolność do spójnego i niezawodnego wytwarzania części na dużą skalę.

Przy okazji chcielibyśmy zachęcić do sprawdzenia zakładki OFERTA -> OPROGRAMOWANIE, gdzie zostały uaktualnione opisy oprogramowań Materialise. Można się szczegółowo zagłębić we wszystkie dostępne moduły dla Materialise Magics RP, dodatkowo pojawiły się również rozbudownae opisy e-Stage oraz 3-matic, których wcześniej u nas nie było. Zapraszamy do lektury!

Powiązane treści