Finansowanie

Jak uzyskać dofinansowanie na druk 3D w 2024 roku? Kompleksowy przewodnik dla firm

Druk 3D stanowi kluczowy element umożliwiający firmom wzmocnienie ich innowacyjności oraz efektywności operacyjnej. Zastosowanie tej technologii, obejmującej wszystko od prototypowania po masową produkcję, przynosi korzyści nie tylko w postaci skrócenia czasu realizacji projektów, ale także obniżenia kosztów i zwiększenia personalizacji produktów. Mimo tych zalet, pełne wykorzystanie możliwości wytwarzania przyrostowego często wiąże się z wysokimi wydatkami początkowymi na zakup odpowiedniego sprzętu i technologii.
 
Rozwiązaniem, które pozwala przezwyciężyć bariery finansowe, są dostępne programy dofinansowań. Różnorodne inicjatywy zarówno na poziomie regionalnym, krajowym, jak i unijnym oferują wsparcie finansowe przedsiębiorstwom dążącym do wdrożenia nowoczesnych technologii. Dofinansowania te otwierają drzwi do inwestycji, umożliwiając firmom nie tylko zakup przemysłowych drukarek 3D, ale także usprawnienie procesów produkcyjnych, co może zrewolucjonizować sposób, w jaki pozycjonują się i funkcjonują na rynku.
 
W przewodniku skoncentrujemy się na przedstawieniu dostępnych możliwości finansowania, które mogą pomóc przedsiębiorcom w pełnym wykorzystaniu potencjału technologii addytywnych. Przeprowadzimy Państwa również przez kluczowe etapy procesu aplikacyjnego, podkreślając, jak ważne jest skrupulatne przygotowanie projektu i dopasowanie go do kryteriów poszczególnych programów dofinansowań. Zapraszamy do poszerzenia wiedzy, która może przyczynić się do znaczącego przyspieszenia rozwoju firmy oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku.
 

Jakie są źródła dofinansowania na technologie drukowania 3D w 2024 roku? Przegląd programów

Fundusze unijne otwierają szerokie perspektywy dla firm poszukujących wsparcia w rozwoju technologicznym. Przedsiębiorcy mogą korzystać zarówno z kolejnej edycji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027, jak i nowych funduszy takich jak KPO. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności stanowi istotne źródło finansowania, które umożliwia modernizację procesów produkcyjnych oraz rozwój nowoczesnych technologii, w tym druku 3D.
 
Dofinansowania dostępne w ramach KPO pozwalają na zakup zaawansowanych drukarek 3D, które przyczyniają się do efektywniejszego wykorzystywania materiałów, minimalizacji odpadów oraz personalizacji produkcji. Ponadto fundusze mogą wspierać robotyzację linii produkcyjnych, integrację zaawansowanych systemów cyfrowych oraz programy szkoleniowe dla pracowników, co jest kluczowe przy adaptacji nowych technologii w przedsiębiorstwach.
 
Równolegle z KPO funkcjonują fundusze, które są kolejną edycją znanych już i z powodzeniem wykorzystywanych przez przedsiębiorców programów dotacji. W latach 2007-2013 był to Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG), następnie w latach 2014-2020 funkcjonował Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR). Aktualnie, w ramach unijnego budżetu na lata 2021-2027 na poziomie krajowym działa program pod nazwą Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W tym programie największy budżet przeznaczono na konkurs pod nazwą Ścieżka SMART. Jest to narzędzie wspierające innowacyjność, które oferuje finansowanie szerokiego zakresu projektów, w tym badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Dzięki ścieżce SMART przedsiębiorstwa i jednostki naukowe mogą inwestować w przemysłowe drukarki 3D, które są narzędziem umożliwiającym tworzenie modeli koncepcyjnych nowych produktów.
 
Uzyskanie wsparcia finansowego otwiera drogę do realizacji ambitnych projektów, które mogą znacząco przekształcić przyszłość produkcji i wprowadzić innowacje na skalę globalną.
 

Ścieżka SMART 2024 – jak skorzystać z funduszy na innowacyjne rozwiązania druku 3D?

Ścieżka SMART stanowi kluczowy element wsparcia dla innowacyjnych przedsięwzięć w polskim sektorze gospodarczym, prezentując program o wyjątkowej modułowości i elastyczności. Jest to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw każdej wielkości, które aspirują do przyspieszenia swojego rozwoju technologicznego i umocnienia pozycji rynkowej, zwłaszcza w obszarze rozwijających się technologii drukowania 3D.
 
Program umożliwia dostosowanie wsparcia finansowego do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw, które stawiają czoła różnorodnym wyzwaniom technologicznym i operacyjnym. Ścieżka SMART oferuje różnorodne moduły, które można konfigurować w zależności od celów projektowych.
 
Dla użytkowników technologii przyrostowych, którzy wykorzystują drukarki 3D jako aparaturę (np. do prototypowania), program oferuje moduł Badania i Rozwój (B+R), który jest fundamentem dla firm planujących rozwijać nowe technologie lub znacząco ulepszać istniejące rozwiązania. Moduły takie jak Wdrażanie Innowacji, Zazielenienie Przedsiębiorstw i Cyfryzacja oferują wsparcie w postaci zakupu nowych drukarek 3D, modernizacji infrastruktury produkcyjnej oraz implementacji rozwiązań proekologicznych i cyfrowych, które mogą znacząco usprawnić zarówno projektowanie, jak i proces produkcji.
 
Moduły te obejmują finansowanie działań badawczych i rozwojowych (w tym prototypowania), które są niezbędne do tworzenia i weryfikacji innowacyjnych koncepcji.
 
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Ścieżka SMART w celu zapoznania się z informacjami na temat poszczególnych możliwości, jakie oferuje program. Dzięki jego modułowej strukturze, przedsiębiorstwa mogą skuteczniej dostosowywać projekty dofinansowania do swoich bieżących potrzeb i długoterminowych celów rozwojowych.
 
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, podjęliśmy współpracę z firmą Grantera, która oferuje specjalistyczne doradztwo w zakresie pozyskiwania środków. Takie partnerstwo pozwala na pełniejsze wykorzystanie dostępnych opcji finansowania, usprawniając zarówno planowanie, jak i realizację projektów w dziedzinie druku 3D.
 

Jak efektywnie pozyskać dofinansowanie na druk 3D? Rola ekspertów Grantera w procesie aplikacyjnym

Grantera ma za sobą wiele lat doświadczeń przy licznych projektach dotacyjnych. Firma wspiera doradczo m.in. Grupę Lotos, Polską Grupę Energetyczną, Grupę LOT, Sunreef Yachts czy BIBUS MENOS. Wiedza poparta praktyką umożliwia efektywne prowadzenie klientów przez skomplikowane procedury aplikacyjne i rozliczeniowe. Zespół ekspertów Grantery, specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki i techniki, zapewnia wysoki poziom merytoryczny składanych wniosków. Firma wypracowała skuteczne metody analizy projektów, selekcji programów oraz przygotowywania wniosków, co istotnie zwiększa szanse na uzyskanie wsparcia finansowego.
 
Współpracując z Granterą, przedsiębiorstwa mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w identyfikacji najbardziej odpowiednich programów dotacyjnych dostosowanych do ich unikalnych potrzeb, w tym tych związanych z drukiem 3D. Grantera oferuje nie tylko pomoc w przygotowaniu wniosku, ale również wsparcie w zarządzaniu projektem po uzyskaniu dofinansowania oraz doradztwo w zakresie rozliczeń i kontroli.
 
Zaufanie ekspertom jest kluczowe, gdyż skuteczne pozyskanie i zarządzanie dotacjami wymaga nie tylko gruntownej wiedzy o przepisach i procedurach, ale także umiejętności przewidywania ryzyka i zarządzania nim. Doświadczenie specjalistów Grantery w pracy z instytucjami przyznającymi środki, znajomość wymogów, a także współpraca z siecią ekspertów i jednostek naukowych przekładają się na realne korzyści dla przedsiębiorców.
 

Krok po kroku: Jak skutecznie aplikować o dofinansowanie na drukarkę 3D?

  1. Wstępna konsultacja – Pierwszym krokiem w procesie aplikacyjnym jest rozmowa z ekspertami z Grantery. W trakcie spotkania analizowane są główne cele projektu, potencjalne źródła finansowania oraz wstępne wymagania programów dotacyjnych. Jest to również okazja do oceny, czy projekt spełnia kryteria wybranej ścieżki dofinansowania i czy posiada wystarczający potencjał, aby skutecznie konkurować o dostępne środki.
  2. Przygotowanie dokumentacji – Kluczowym etapem jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji, niezbędnej do złożenia wniosku. Grantera również tutaj oferuje nieocenione wsparcie, pomagając w precyzyjnym opracowaniu wszystkich wymaganych dokumentów. Dokładne opisanie technicznych, finansowych oraz operacyjnych aspektów projektu, włączając w to szczegółowy opis planowanych prac oraz przewidywane rezultaty i korzyści, jest fundamentem całego przedsięwzięcia.
  3. Złożenie wniosku – Złożenie wniosku stanowi końcowy etap procesu aplikacyjnego. Grantera, wykorzystując swoją wiedzę o kryteriach różnych instytucji finansujących oraz aktualnych priorytetach dotacyjnych, skutecznie zoptymalizuje wniosek, maksymalizując szanse na uzyskanie dofinansowania.

 

Dotacje dla firm. Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem

Dofinansowanie dla projektów wykorzystujących druk 3D może odgrywać ważną rolę w przyspieszeniu innowacji oraz wzmocnieniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Nasze doświadczenie pokazuje, że efektywność w zdobywaniu dofinansowań znacząco rośnie, kiedy w proces zaangażowane są doświadczone firmy doradcze takie jak Grantera.
 
Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji z najlepszymi ekspertami ds. dotacji na polskim rynku. Przekierowanie na formularz kontaktowy z firmą Grantera możliwe jest przez link umieszczony poniżej. Po wypełnieniu formularza konsultanci Grantery skontaktują się z Państwem drogą mailową, aby umówić dogodny termin spotkania. Nasz zespół również pozostaje do Państwa dyspozycji w zakresie wsparcia w doborze optymalnych rozwiązań wytwarzania przyrostowego.
 
FORMULARZ