Materiały LCM/LIS

Materiały ceramiczne przetwarzane na drukarkach 3D Lithoz pracujących w technologii LCM/LIS
Osoba kontaktowa
Michał Pęczek
Menedżer Produktu EOS
tel. kom.: +48 662 099 677

Materiały LCM – Materiały ceramiczne do produkcji wysokiej jakości, zaawansowanych modeli.

Technologia LCM/LIS (Lithography-based Ceramic Manufacturing) pozwala na szybkie budowanie niemal dowolnie skomplikowanych technicznych a także medycznych modeli ceramicznych. Druk 3D w technologii LCM/LIS przypomina w działaniu proces stereolitografii na bazie chipów DLP z wykorzystaniem światła niebieskiego.
 
Firma Lithoz oferuje materiały, z których wytwarzane są precyzyjne komponenty dla przemysłu elektrotechnicznego, chemicznego czy medycznego. Istnieje możliwość indywidualnie opracowanych materiałów ceramicznych pod wymogi klienta.

Wyróżniamy materiały:


 

 • Rozwin element

  LITHALOX HP 500 oraz 350 – tlenek glinu

  Tlenek glinu (Al2O3) jest jednym z najważniejszych materiałów tlenków ceramicznych. Charakteryzuje się bardzo wysoką twardością, jak i również odpornością korozyjną i temperaturową.
   
  Części wytworzone z tlenku glinu są elektrycznymi izolatorami odpornymi na przebicia, co czyni je idealnymi do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak podłoża w przemyśle elektronicznym, prowadnice nici w inżynierii tekstylnej, ochrona w procesach termicznych i wiele innych.
   
  LithaLox HP 500 to wysokiej czystości tlenek glinu (99,99%) o wyjątkowych właściwościach materiałowych. Charakteryzuje go wysoka gęstość (gęstość względna 99,4%) i wysoka czteropunktowa wytrzymałość na zginanie (430 MPa) oraz bardzo gładka powierzchnia (Ra ≈ 0.4 µm).

  LithaLox 350 to wysokiej czystości tlenek glinu (99.8%) o wyjątkowych właściwościach materiałowych, który został opracowanych do produkcji bardzo złożonych elementów z małymi kanałami i otworami.
   
  Oba materiały mogą być wykorzystywane nie tylko w zastosowaniach przemysłowych, ale również w inżynierii medycznej jako implanty stałe lub oprzyrządowanie ze względu na wysoką kompatybilność.
  Firma Lithoz oferuje swoim klientom różnorodność materiałów do produkcji zaawansowanych elementów ceramicznych. Wszystkie materiały są zoptymalizowane do systemów Lithoz i pozwalają na wytwarzanie części o wysokiej jakości.
   

  Typowe właściwości mechaniczne
  Skład chemiczny zgodny z

  Al2O3

  Moduł Younga

  300 GPa

  Wytrzymałość na ściskanie

  2 000 – 2 600 MPa

  Współczynnik Poissona

  0,27

  Twardość HV10

  1 450

  Typowe właściwości termiczne
  Maksymalna odporność temperaturowa podczas pracy

  1 650°C

   

 • Rozwin element

  LITHACON 3Y 210 oraz 3Y230 – cyrkon

  Cyrkon jest materiałem wykorzystywanym w wymagających zastosowaniach, m.in.: wysokiej klasy formowaniu metali, jako zawory, łożyska i narzędzia skrawające. Biokompatybilność cyrkonu pozwala na użycie go również w aplikacjach medycznych, takich jak zastosowania dentystyczne oraz jako części implantów stałych.
   
  LithaCon 3Y to 3% molowy tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru. Niektóre z mechanicznych zalet materiału obejmują doskonałą wytrzymałość na zginanie, odporność na pękanie, odporność na ścieranie i szok termiczny. Wymienione właściwości w połączeniu z odpornością chemiczną, nawet w podwyższonych temperaturach, czynią cyrkon idealnym materiałem na elementy konstrukcyjne. LithaCon 3Y charakteryzują się niską lepkością, dzięki czemu są łatwe do druku oraz późniejszego czyszczenia maszyny.
   
  LithaCon 3Y 210 jest przeznaczony do produkcji delikatnych i skomplikowanych części.

  LithaCon 3Y 230 jest przeznaczony do produkcji nieporęcznych części, zimniejsza skurcz podczas spiekania.
   
  Firma Lithoz oferuje swoim klientom różnorodność materiałów do produkcji zaawansowanych elementów ceramicznych. Wszystkie materiały są zoptymalizowane do systemów Lithoz i pozwalają na wytwarzanie części o wysokiej jakości.
   

  Typowe właściwości mechaniczne
  Skład chemiczny zgodny z

  3 Mol% Y2O3 stabilizowany ZrO2

  Moduł Younga

  205 GPa

  Wytrzymałość na ściskanie

  2300 MPa

  Współczynnik Poissona

  0,3

  Twardość HV10

  1500

  Typowe właściwości termiczne
  Maksymalna odporność temperaturowa podczas pracy

  1500°C

   

 • Rozwin element

  LITHANIT 720 – azotek krzemu

  Azotek krzemu jest ceramiką typu beta-SiAlON. Wykazuje on doskonałe właściwości materiałowe, takie jak wysoka wytrzymałości, wysoka twardość, odporność na szok termiczny i dobra odporność chemiczna na korozję dla wielu kwasów i zasad.
   
  LithaNit 720 ma szeroki zakres zastosowań, w tym izolatory, sprężyny, wirniki i inne. Ponadto materiał może być wykorzystywany w inżynierii medycznej jako implanty stałe ze względu na osteointegrację i właściwości przeciwinfekcyjne. Dodatkowo części z LithaNit 720 mogą pracować w temperaturze do 1200°C.
   
  Firma Lithoz oferuje swoim klientom różnorodność materiałów do produkcji zaawansowanych elementów ceramicznych. Wszystkie materiały są zoptymalizowane do systemów Lithoz i pozwalają na wytwarzanie części o wysokiej jakości.
   

  Typowe właściwości mechaniczne
  Skład chemiczny zgodny z

  > 90% azotek krzemu

  Moduł Younga

  290 – 300 GPa

  Wytrzymałość na ściskanie

  > 3500 MPa

  Współczynnik Poissona

  0,23

  Twardość HV10

  1500

  Typowe właściwości termiczne
  Maksymalna odporność temperaturowa podczas pracy

  1200°C

   

 • Rozwin element

  LITHABONE TCP 300 – fosforan trójwapniowy

  Fosforan trójwapniowy (TCP) wykazuje doskonałą biokompatybilność, bioresorbowalność i osteokonduktywność, dzięki czemu jest uznanym materiałem zastępczym kości w medycynie regeneracyjnej.
   
  Ze względu na swoje właściwości, materiał umożliwia produkcję indywidualnych resorbowalnych implantów dla pacjentów o określonej strukturze porów i geometrii. W fazie gojenia implanty te zostaną wchłonięte przez organizm i zastąpione natywną tkanką kostną, co oznacza, że nie jest konieczna dodatkowa operacja na jego usunięcie.
   
  Materiał LithaBone TCP 300 opiera się na ceramicznym beta- fosforanie trójwapniowym (β-TCP) – w określonych warunkach spieku może osiągnąć gęstość do 98%.
   
  Lithoz ma na celu wspieranie procesu walidacji produktu medycznego klienta w najlepszy sposób, dlatego w LithaBone TCP 300 używany jest tylko proszek TCP z certyfikatem ASTM F1088-04a (odpowiedni dla ludzkich implantów).
   
  Firma Lithoz oferuje swoim klientom różnorodność materiałów do produkcji zaawansowanych elementów ceramicznych. Wszystkie materiały są zoptymalizowane do systemów Lithoz i pozwalają na wytwarzanie części o wysokiej jakości.
   

  Typowe właściwości
  Skład chemiczny zgodny z

  Β-TCP

  Gęstość teoretyczna

  3,065 g/cm3

  Gęstość względna

  98%

  Porowatość

  2%

   

 • Rozwin element

  LITHABONE HA 400 – hydroksyapatyt

  Hydroksyapatyt (HA) to naturalnie występujący minerał, który stanowi główny składnik kości. Ze względu na swoje podobieństwo do nieorganicznych składników kości, HA ma doskonałą biokompatybilność i osteokonduktywność, co wpływa na szereg potencjalnych zastosowań jako substytut kości.
   
  W porównaniu z fosforanem trójwapniowym, hydroksyapatyt wchłania się do organizmu znacznie dłużej, co daje organizmowi więcej czasu na wyleczenie. Wykorzystując HA, możliwe jest wytwarzanie indywidualnych dla pacjenta bioresorbowalnych implantów o określonej strukturze porów i geometrii. W fazie gojenia implanty te zostaną wchłonięte przez organizm i zastąpione natywną tkanką kostną, co oznacza, że nie jest konieczne jego usunięcie po zakończeniu procesu gojenia.
   
  LithaBone HA 400 to ceramika na bazie hydroksyapatytu. Dzięki swojej gęstości względnej 85% i odpowiedniej porowatości 15%, materiał jest szczególnie odpowiedni do zastosowań bioresorbowalnych.
   
  Lithoz ma na celu wspieranie procesu walidacji produktu medycznego klienta w najlepszy sposób, dlatego w LithaBone HA 400 używany jest tylko proszek HA z certyfikatem ASTM F1085-03 (odpowiedni dla ludzkich implantów). Części z LithaBone HA 400 nie są cytotoksyczne zgodnie z normą ISO 1099-5:2009.
   
  Firma Lithoz oferuje swoim klientom różnorodność materiałów do produkcji zaawansowanych elementów ceramicznych. Wszystkie materiały są zoptymalizowane do systemów Lithoz i pozwalają na wytwarzanie części o wysokiej jakości.
   

  Typowe właściwości
  Skład chemiczny zgodny z

  HA

  Gęstość teoretyczna

  3,15 g/cm3

  Gęstość względna

  85%

  Porowatość

  15%

   

   

 • Rozwin element

  LITHACORE 450 – krzemionka

  LithaCore 450 głównie opiera się na krzemionce z dodatkiem tlenku glinu i cyrkonu. Materiał wykorzystywany jest do produkcji rdzeni odlewniczych do odlewów precyzyjnych. Typowe zastosowania obejmują pojedyncze odlewanie łopatek turbin.
   
  LithaCore 450 został opracowany do addytywnego wytwarzania precyzyjnych rdzeni ceramicznych o drobnych szczegółach i wysokiej dokładności. Rdzenie ceramiczne z tego materiału mają bardzo niską dylatację termiczną do 1500°C, wysoką porowatość, doskonałą jakość powierzchni i bardzo dobrą wymywalność.
   
  Firma Lithoz oferuje swoim klientom różnorodność materiałów do produkcji zaawansowanych elementów ceramicznych. Wszystkie materiały są zoptymalizowane do systemów Lithoz i pozwalają na wytwarzanie części o wysokiej jakości.
   

  Typowe właściwości
  Skład chemiczny zgodny z  
  Gęstość teoretyczna

  2,44 g/cm3

  Gęstość względna

  72%

  Porowatość

  28%

   

   

Niczego nie znaleziono. Spóbuj wpisać inną frazę.