BVOH | drukarki3d.pl | BIBUS MENOS
  • filament BVOH
filament BVOH

Rozpuszczalny w wodzie materiał podporowy

Przyjazny dla środowiska materiał, który stanowi podporę podczas drukowania przedmiotów z nawisami oraz szczególnie złożonych struktur. BVOH zapewnia doskonałe właściwości formowania warstwy oraz przyczepności. Możliwość wypłukania tego filamentu z modelu pozwala zostawić go w nienaruszonej formie.
Najlepsze efekty rozpuszczenia materiału podporowego można uzyskać za pomocą ciepłej wody. Jednak nie może to być temperatura zagrażająca materiałowi budulcowemu. Woda podgrzana do ok. 50°C dużo szybciej pomoże usunąć podpory z wydruku.

Filament BVOH pracuje z:

3DGence DOUBLE P255
3DGence INDUSTRY F340