Alumide | drukarki3d.pl | BIBUS MENOS
 • sls alumide wydruk 3d
 • forma wydruk 3d sls
sls alumide wydruk 3dforma wydruk 3d sls

ALUMIDE – Poliamid 12 z dodatkiem aluminium

Opis materiału ALUMIDE

Alumide to metaliczny, szary proszek na bazie PA12 z 30% dodatkiem aluminium, charakteryzujący się wysoką sztywnością, metalicznym wyglądem i dobrymi własnościami obróbki wykańczającej. Powierzchnie części wykonanych z Alumide mogą być z łatwością obrabiane poprzez szlifowanie, polerowanie czy piaskowanie.

Własności materiału ALUMIDE

 • łatwa obróbka wykańczająca, dobra skrawalność,
 • wysoka odporność temperaturowa,
 • podwyższona przewodność cieplna w stosunku do czystego PA12,
 • wysoka sztywność,
 • dobry stosunek gęstości do sztywności,
 • doskonała dokładność wymiarowa.

Zastosowanie materiału ALUMIDE

 • rozwiązania z wyglądem imitującym metal,
 • części wymagające obróbki skrawaniem,
 • części obciążone termicznie,
 • produkcja sztywnych części o metalicznym wyglądzie w przemyśle motoryzacyjnym (np. do testów w tunelu aerodynamicznym),
 • wkładki narzędziowe do wtryskiwania i odlewania w małych seriach produkcyjnych,
 • modele wizualne,
 • wzorce, przymiary, statywy potrzebne do umiejscowienia detali na liniach produkcyjnych,
 • skomplikowane detale do aplikacji typu „metal replacement”.

Dane techniczne:

Właściwości mechaniczne Wartość Jednostka Norma pomiaru
Współczynnik sprężystości podłużnej (Moduł Younga) 3800 MPa ISO 527-1/-2
Wytrzymałość na rozciąganie 48 MPa ISO 527-1/-2
Wydłużenie przy zerwaniu 4 % ISO 527-1/-2
Udarność wg Charpy’ego 29 kJ/m² ISO 179/1eU
Udarność wg Charpy’ego  (+23°C, próbka z karbem) 4.6 kJ/m² ISO 179/1eA
Moduł sprężystości przy zginaniu (23°C) 3600 MPa ISO 178
Wytrzymałość na zginanie 72 MPa ISO 178
Twardość wg Shore D  (15s) 76 ISO 868

 

Właściwości termiczne Wartość Jednostka Norma
Temperatura topnienia (20°C/min) 176 °C ISO 11357-1/-3
Temperatura ugięcia pod obciążeniem – HDT (1,80 MPa) 144 °C ISO 75-1/-2
Temperatura ugięcia pod obciążeniem – HDT (0,45 MPa) 175 °C ISO 75-1/-2
Temperatura mięknienia wg Vicata (50°C/h 50N) 169 °C ISO 306

 

Właściwości elektryczne Wartość Jednostka Norma
Względna przenikalność elektryczna (100 Hz) 13 IEC 60250
Względna przenikalność elektryczna (1 MHz) 10 IEC 60250
Współczynnik dyssypacji (1 MHz) 180 E-4 IEC 60250
Oporność właściwa 3 x 1012 Ω·m IEC 60093
Oporność powierzchniowa 5 x 1014 Ω IEC 60093
Wytrzymałość elektryczna 0.1 kV/mm IEC 60243-1

 

Inne właściwości Wartość Jednostka Norma
Gęstość spieczonego proszku 1360 kg/m³ Metoda własna EOS

 

Pobierz pełną kartę materiałową

Materiał Alumide ENG