PrimeCast 101 | drukarki3d.pl | BIBUS MENOS
  • wydruk 3D z tworzywa
  • wydruk 3D polistyren
wydruk 3D z tworzywawydruk 3D polistyren

PrimeCast 101 – proszek na bazie polistyrenu do odlewania metali metodą modelu traconego

Opis materiału PrimeCast 101

PrimeCast 101 to szary proszek na bazie polistyrenu, wykorzystywany przede wszystkim do budowania modeli służących do odlewania metali metodą modelu traconego z powodu doskonałej dokładności wymiarowej, niskiej temperatury topnienia i niskiej zawartości popiołu.

Właściwości materiału PrimeCast 101

  • duża dokładność wymiarowa,
  • wysoka jakość powierzchni,
  • bardzo dobre własności wytrzymałościowe,
  • materiał zoptymalizowany pod kątem niskiej zawartości popiołu resztkowego.

Zastosowanie materiału PrimeCast 101

  • produkcja modeli traconych w procesach odlewania,
  • modele główne w odlewaniu próżniowym.

Dane techniczne:

Właściwości mechaniczne Wartość Jednostka Norma
Współczynnik sprężystości podłużnej (Moduł Younga) 1600 MPa ISO 527-1/-2
Wytrzymałość na rozciąganie 5.5 MPa ISO 527-1/-2
Wydłużenie przy zerwaniu 0,4 % ISO 527-1/-2

 

Właściwości termiczne Wartość Jednostka Norma
Temperatura topnienia (10°C/min) 105 °C ISO 11357-1/-2
Temperatura rozkładu 229 – 555 °C DIN 51006

 

Inne właściwości Wartość Jednostka Norma
Gęstość spieczonego proszku 770 kg/m³ Metoda własna EOS

 

Pobierz pełną kartę materiałową

Materiał PrimeCast 101 ENG