• Poprzedni: miniMagics
 • Następny: BIGREP BLADE

Materialise Magics RP

Materialise Magics RP – najpotężniejsze narzędzie w branży technologii przyrostowych do edycji plików STL

Oprogramowanie belgijskiej firmy MaterialiseMAGICS RP jest obecnie najbardziej rozbudowanym narzędziem do edycji plików STL oraz przygotowywania prac w wiodących technologiach przyrostowych SLS, DMLS, SLA , DLP oraz FDM/FFF. Pozwala na importowanie wszystkich dostępnie wykorzystywanych formatów CAD (STEP, IGES, VDA) bezpośrednio z pliku natywnego, naprawę błędnie wyeksportowanych geometrii. Dzięki modułom typu Sinter module czy SG+ pozwala na zautomatyzowanie i przyspieszanie procesu przygotowania pliku wytwarzanej pracy oraz zminimalizowanie ryzyka nieudanej pracy.

Magics RP Base - podstawowe moduły:

 • Moduł import.
 • Moduł naprawy pliku STL.
 • Moduł edycji pliku STL: cut, perforate, hollow, lable.
 • Moduł analizy i pomiarów pliku STL.

Moduł Importu pliku

 • możliwość doboru jakości importowanych danych,
 • automatyczna naprawa pliku podczas importowania,
 • importowanie oryginalnie nałożonych kolorów / tekstur.

magics-moduł-importu-pliku

Moduł naprawy pliku

 • Autofix: funkcja pozwalająca na automatyczne naprawienie większości typowych problemów.
 • Fix Wizard: kierujący użytkownika krok po kroku pół automatyczny moduł naprawy pliku.
 • ShrinkWrap: narzędzie pozwalające na naprawę i zamknięcie nawet najbardziej skomplikowanego modelu architektonicznego.
 • Manual fixing tools: narzędzie do manualnej naprawy skomplikowanych geometrii.

magics-moduł-naprawy-pliku

Fixing: Autofix & Fix Wizard

Automatyczna lub półautomatyczna naprawa z pełnym zachowaniem oryginalnej geometrii problemów:

 • odwrócone powierzchnie,
 • niepozaszywane powierzchnie,
 • dziury,
 • zdublowane / nadmiarowe powierzchnie,
 • przecinające się i nakładające się nadmiarowe trójkąty.

magics-fixing-autofix&fix-wizard

Fixing: ShrinkWrap

 • „Owija” oryginalną geometrię siatką trójkątów, która szczelnie zamyka model pozostawiając oryginalne tekstury i kolory.
 • Editing: Hollow & Perforate.

magics-fixing-ShrinkWrap

 Hollow

Narzędzie pozwalające na wydrążenie detalu i nadanie konkretnej grubości ścian. Pozwala to na wykonanie detali lekkich, cienkościennych, a co za tym idzie na oszczędność materiału oraz skrócenie czasu wydruku.

magics-hollow

 Perforate

Narzędzie pozwalające na wycięcie dziury w wydrążonym modelu celem uwolnienia zalegającego materiału.

magics-perforate

 Editing: Tworzenie etykiet

Możliwość szybkiego stworzenia etykiety w formie napisu bądź obrazu (DXF) na powierzchni STL-a.

magics-editing-tworzenie-etykiet

 Editing: Cięcie

 • Polyline cut: pozwala na manualne stworzenie linii cięcia oraz w razie potrzeby dodanie „zębów”, które ułatwią proces pozycjonowania części przy sklejaniu.

magics-editing-cięcie

 • Section cut: możliwość cięcia wzdłuż danej warstwy modelu. Funkcja generowania pinów czy podcięć znacząco usprawnia proces klejenia modeli.

magics-editing-cięcie-2

 Editing: Analiza grubości ścian modelu

Możliwość analizy grubości ścian na całym modelu pozwala nam zniwelować ryzyko nieudanego wydruku.

magics-analiza-grubości-scian-modelu

 Editing: Wydłuż, pogrub i powierzchnia do bryły

 • Pogrub cienkościenne elementy lub całkowicie przekształć model funkcją pogrub i wyciągnij.

magics-skalowanie

 • Przekształć powierzchnię w zwartą bryłę i wydrukuj dzięki funkcji Surface to solid.

magics-fixing-surface

Dodatkowe moduły:

 • Moduł do generowania struktur podporowych SG+.
 • Moduł automatycznego ustawiania komór roboczych Sintermodule.
 • Moduł do generowania złożonych struktur na powierzchni jak i wewnątrz modelu – Structure module.
 • Moduł importu dowolnych formatów CAD.

 All import

Możliwość importu wszystkich głównych formatów CAD lub wybranie pojedynczego dowolnego formatu.

magics-all-import

 Sinter module: 3D NESTER

 • Możliwość zautomatyzowania układania prac w technologii SLS.
 • Możliwość zablokowania orientacji pojedynczych elementów, żeby jak najlepiej odwzorować kluczowe geometrie.

magics-sinter-module-3d-nester

 Structure module

 • Dodaj struktury do swojego modelu by obniżyć czas oraz koszt wydruku w porównaniu do pełnego modelu lub zwiększyć wytrzymałość w stosunku do drukowania pustej w środku skorupy modelu.
 • Unikaj deformacji cieplnych w technologii SLS z powodu zbyt masywnych detali.

magics-structure-module

magics-structure-module-2

 Moduł SG+

 • Najbardziej rozbudowane narzędzie do tworzenia struktur podporowych do technologii spieku metali (DMLS/SLM).
 • Lepsze odprowadzania ciepła poprzez tworzenie struktur podporowych w formie: pełnej, stożków, drzewa czy też struktur wykonanych pod różnym kątem.

magics-moduł-SG+

Galeria produktu