• Poprzedni: DMLS/SLM

PolyJet

Osoba kontaktowa
Karolina Bednarz
Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
tel. kom.: +48 664 192 296

Wydruk 3D w technologii PolyJet – Polymer Jetting

Drukowanie wysokiej jakości elementów poprzez selektywne nanoszenie materiału a następnie całkowite utwardzanie każdej warstwy za pomocą lampy UV.

Proces

Materiał w formie ciekłej żywicy sieciującej pod wpływem promieniowania ultrafioletowego jest nanoszony przez głowice piezoelektryczne. Cały proces jest stosunkowo szybki, pomimo cienkich warstw o grubości 0,016-0,032 mm, ponieważ naniesienie i utwardzenie jednej z nich zajmuje od paru do kilkunastu sekund. Każda warstwa po naniesieniu jest wyrównywana rolką, która gwarantuje utrzymanie stałej grubości warstwy. Wykonane modele nie wymagają dodatkowego naświetlania (jak w SLA).

Technologia PolyJet ma dodatkową możliwość wydruku PolyJet Matrix – wydruki cyfrowe (dwukomponentowe). Dzięki podzieleniu sekcji głowic modelowych na dwa zespoły, możliwe jest stosowanie dwóch żywic o różnych własnościach mechanicznych w jednym procesie wydruku 3D. Materiały są mieszane dopiero na powierzchni nanoszonych warstw, w efekcie tego otrzymujemy materiał kompozytowy, których właściwości mechaniczne są pośrednie miedzy dwoma żywicami wyjściowymi. W praktyce pozwala to na wykonanie złożeń części różnomateriałowych w jednym procesie – całe złożenie może zawierać zarówno części sztywne jak i gumopodobne o różnej twardości.

Jedną z wad materiałów w technologii PolyJet jest ich niska wytrzymałość temperaturowa i ograniczona wytrzymałość na rozciąganie. Jest to spowodowane utrzymaniem kompromisu pomiędzy wzrostem wytrzymałości materiałów i jednocześnie utrzymaniem niskiej lepkości żywicy, tak aby można ją było nastrzeliwać za pomocą głowic piezokrystalicznych.

Support

W standardowej technologii PolyJet blok z głowicami zawiera jedną sekcję dla materiału modelowego a drugą dla podporowego. Materiałem podporowym jest specjalna żywica, która po utwardzeniu ma konsystencję miękkiego żelu. Usuwany jest on przy pomocy bieżącej wody pod ciśnieniem (60-12 Bar) w stacji WaterJet – będącej częścią każdego systemu PolyJet.

Foto: www.stratasys.com

Dokładności

Niewielka grubość warstw materiału gwarantuje bardzo wysoką szczegółowość budowanych detali oraz dużą dokładność wymiarową rzędu +/-0,05 do +/-0,3 mm w zależności od geometrii.

Minimalna grubość ścianek

Minimalna grubość ścianek dla materiałów sztywnych wynosi 0,8 mm, zaś gumopodobnych – 1,0 mm

Galeria produktu

Materiały

 

Główne zalety technologii PolyJet

 

  • wysoka rozdzielczość budowanych elementów,
  • wysoka dokładność i powtarzalność,
  • wysoka prędkość budowanych modeli,
  • najszersze spektrum materiałów symulujących zarówno transparentne jak i sztywne oraz gumopodobne,
  • materiały po zakończeniu procesu nie potrzebują dodatkowego utwardzania w komorze UV,
  • wykorzystanie głównie prototypowanie części plastikowych oraz gumopodobnych m.in. przy opakowaniach, uszczelkach, modelach wymagających transparentności.

Zobacz także