PolyJet | drukarki3d.pl | BIBUS MENOS
  • Wydruki 3D amortyzatory
Wydruki 3D amortyzatory

PolyJet – Wydruk modeli poglądowych o gładkiej powierzchni i wysokiej dokładności z materiałów twardych, elastycznych i transparentnych

Technologia PolyJet daje możliwość drukowania prototypów z ciekłego fotopolimeru utwardzanego pod światłem UV. Technologię udostępnia producent drukarek Stratasys.

W metodzie PolyJet mamy możliwość wydruku modeli z wysoką dokładnością o skomplikowanej geometrii, zapewniając przy tym gładką powierzchnię wydrukowanej części.

Modele wykonane w technologii PolyJet tworzone są z ciekłej żywicy akrylowej, która jest nanoszona za pomocą głowic drukujących na platformę roboczą i utwardzane światłem UV. Wydrukowany prototyp składa się z materiału modelowego i podporowego. Praca urządzeń w tej metodzie może odbywać się w 3 trybach: HS – szybki wydruk modeli, HQ – modele o najwyższej dokładności dzięki warstwie 0.016 mm oraz DM – gdzie mamy możliwość łączenia materiałów. Modele 3D mogą służyć zarówno jako modele poglądowe, jak i funkcjonalne. Dzięki bardzo dobrej dokładności oraz gładkiej powierzchni modele z żywic akrylowych mogą służyć jako modele matki dla tworzenia takich elementów jak formy silikonowe.

Model po wydruku jest oczyszczany z warstwy materiału wspierającego. Można go usunąć ręcznie lub wodą za pomocą myjki ciśnieniowej.

W swojej narzędziowni usługi druku 3D w technologii PolyJet wykonujemy na systemach Objet350 Connex oraz Objet30 Prime.