Rejestracja

Administratorem Państwa danych osobowych będzie BIBUS MENOS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Spadochroniarzy 18 (80-298 Gdańsk) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085523, posiadającą nr NIP: 5861998965 i nr BDO: 000002995, o kapitale zakładowym w wysokości: 1.000.000,00 zł, dane kontaktowe: nr tel. +48 58 660 95 70 oraz adres e-mail info@bibusmenos.pl. Szanujemy prywatność wszystkich naszych Klientów, dlatego pragniemy poinformować, że dane osobowe przechowywane są w sposób zgodny z wymogami prawa europejskiego, a szczególnie „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w link rezygnacji zawarty w każdej wiadomości przesłanej do Państwa.