Poliamid PA 2210 FR | drukarki3d.pl | BIBUS MENOS

Poliamid PA 2210 FR

  • niepalny materiał sls
niepalny materiał sls

PA 2210 FR – Poliamid 12 ze środkiem zmniejszającym palność

Opis materiału PA 2210 FR

PA 2210 FR to biały, sproszkowany poliamid 12 z bezfluorowcowym, chemicznym środkiem zmniejszającym palność. W obecności ognia na powierzchni części powstaje powłoka chroniąca tworzywo pod nią. PA 2210 FR posiada klasę palności UL 94 / V-0 dla ścianek o grubości większej lub równej 2 mm.

Właściwości materiału PA 2210 FR

  • ograniczona palność,
  • nie zawiera fluorowców (ważne przy utylizacji oraz w razie pożaru),
  • dobre własności mechaniczne,
  • trwałość.

Zastosowanie materiału PA 2210 FR

  • przemysł lotniczy,
  • elektryka i elektronika,
  • w pełni funkcjonalne, przenoszące obciążenia części wysokiej jakości,
  • części o wymaganej zmniejszonej palności.

Dane techniczne

Właściwości mechaniczne Wartość Jednostka Norma
Współczynnik sprężystości podłużnej (Moduł Younga) 2500 MPa ISO 527-1/-2
Wytrzymałość na rozciąganie 46 MPa ISO 527-1/-2
Wydłużenie przy zerwaniu 4 % ISO 527-1/-2
Siła naprężenia przy rozciąganiu 4 % ISO 527-1/-2
Moduł sprężystości przy zginaniu (23°C) 2300 MPa ISO 178
Wytrzymałość na zginanie 65 MPa ISO 178

 

Właściwości termiczne Wartość Jednostka Norma
Temperatura topnienia (20°C/min) 185 °C ISO 11357-1/-3
Palność dla części zamontowanych w urządzeniach (Test poziomego palenia się) 1.1 mm UL 94 HB
Palność dla części zamontowanych w urządzeniach (Test pionowego palenia się) 2.0 mm UL 94 V-0
Własności palne (wg norm lotniczych) 1.7 mm CS 25 / JAR25 / FAR 25 § 25-853 Czas zapłonu 12s
Własności palne (wg norm lotniczych) 2.0 mm CS 25 / JAR25 / FAR 25 § 25-853 Czas zapłonu 12s
Generowanie dymu (wg norm lotniczych) 1.7 mm ABD 0031 (Issue:F), method: AITM 2.0007
Generowanie dymu (wg norm lotniczych) 2.0 mm ABD 0031 (Issue:F), method: AITM 2.0007
Generowanie gazów toksycznych (wg norm lotniczych) 1.7 mm ABD 0031 (Issue:F), method: AITM 3.0005
Generowanie gazów toksycznych (wg norm lotniczych) 2.0 mm ABD 0031 (Issue:F), method: AITM 3.0005

 

Inne właściwości Wartość Jednostka Norma
Gęstość spieczonego proszku 1060 kg/m³ Metoda własna EOS
Kolor proszku (według kart charakterystyk) Biały

 

Pobierz pełną kartę materiałową

Materiał PA 2210 FR ENG