• Poprzedni: MATERIALISE MINIMAGICS
 • Następny: MATERIALISE 3-matic

MATERIALISE BUILD PROCESSOR

Łączność pomiędzy oprogramowaniem a drukarkami 3D
Osoba kontaktowa
Tomasz Weis
Kierownik Działu Drukarek 3D
tel. kom.: +48 662 037 193

Maszyny do druku 3D to złożone dzieła sztuki, które wymagają wiedzy o parametrach maszyn, aby uzyskać pożądany rezultat. Build Processor Materialise to technologia w pakiecie Materialise Magics 3D Print Suite, która dba o komunikację pomiędzy oprogramowaniem a maszynami do druku 3D, zmniejszając złożoność druku 3D.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ BUILD PROCESSOR?

 1. Standard komunikacji maszyn
  Aby przesłać plik do drukarki, potrzeba specjalistycznego oprogramowania. Build Processor jest uważany za standardowe oprogramowanie do komunikacji i monitorowania maszyn wytwarzania przyrostowego.
 2. Pełna platforma
  Oferta Materialise nie jest ograniczona tylko do oprogramowania, w którym mamy komunikację z maszynami. Można skorzystać na integracji z przygotowaniem danych i innym oprogramowaniem z pakietu Materialise Magics 3D Print Suite.
 1. Partnerstwo
  Materialise ściśle współpracuje z większością czołowych producentów maszyn do wytwarzania przyrostowego na całym świecie. Oznacza to, że możliwe jest ciągle aktualizowanie oprogramowania zgodnie z rozwojem producentów maszyn.
 2. Obsługa dużych plików
  Technologia Materialise opiera się na warstwach. Generuje żądaną geometrię na poziomie warstw unikając dużych plików, pomijając trudny podział na trójkąty do pośredniczącego pliku STL.
PRZETWARZANIE DANYCH
 
INTEGRACJA PROCESOWA
 
DODATKOWE FUNKCJE
 
 • Rekompensaty procesowe
 • Podział na warstwy oraz dane warstw
 • Przetwarzania końcowe warstw
 • Zintegrowane supporty

 

 • Integracja maszyn
 • Konfiguracja klient-serwer
 • Integracja oprogramowania front-end

 

 • Oszacowanie materiału i czasu budowy
 • Moduł rozwoju materiałów

 

NIWELOWANIE LUK MIĘDZY OPROGRAMOWANIEM A DRUKARKĄ 3D

 
Build Processor’y znacznie upraszczają proces druku 3D, podczas gdy pracujemy nad bardziej znormalizowanym systemem komunikacji maszyn. Za pomocą Build Processor sprzęt i oprogramowanie są idealnie dopasowane. Wygodny interfejs użytkownik-maszyna zmniejsza złożoność i sprawia, że technologia wytwarzania przyrostowego jest dostępna dla szerszego grona użytkowników.

Materialise ściśle współpracuje z kilkoma producentami maszyn do wytwarzania przyrostowego, co pozwala każdej ze stron skupić się na swoich kluczowych umiejętnościach. Materialise dostarcza platformę oprogramowania i zestaw narzędzi, a następnie producent systemu zwraca mu typową dla całego procesu wiedzę. Zapewnia to lepsze wrażenia użytkownika i daje klientom więcej możliwości do maksymalnego wykorzystania ich maszyn.
 
Dzięki systemom Build Processor proces przygotowania danych dla wytwarzania przyrostowego rozszerzył się, pozwalając na wykorzystanie technologii opartej na warstwach. Umożliwia to lepszą obsługę dużych plików, na przykład takich zawierających metadane dotyczące teksturowania lub struktur.

EOS BUILD PROCESSOR

Materialise i EOS nawiązały współpracę w celu stworzenia Build Processor EOS. To specjalnie zbudowane oprogramowanie jest przyjazne dla użytkownika oraz wydajne, co upraszcza użytkownikowi proces drukowania 3D. Bezproblemowa integracja z Materialise Magics umożliwia użytkownikowi korzystanie ze wszystkich zalet tego wiodącego w branży pakietu oprogramowania.
 
Jako część platformy oprogramowania Materialise, EOS Build Processor może być zintegrowany z Materialise Streamics, aby zagwarantować możliwość prześledzenia, powtarzalność oraz większą kontrolę procesu. Łatwa integracja z Materialise 3-matic otwiera możliwości projektowania warstw z zaawansowanymi teksturami i strukturami. Za pomocą technologii opartej na warstwach, w tym imponującej szybkości podziału na warstwy oraz wyrafinowanych parametrów dzielenia, duże pliki mogą być z łatwością obsługiwane.

KLUCZOWE KORZYŚCI

 • zwiększenie produktywności, drukując bezpośrednio z Magics w systemach EOS bez korzystania z EOSPRINT
 • oszczędność kosztów szkolenia, korzystając z jednego środowiska oprogramowania
 • poprawa wydajności przepływu pracy, przypisując zestawy materiałów i ekspozycji z EOSPRINT bezpośrednio w Magics
 • zarządzanie parametrami typowymi dla maszyny
 • jeden system do pracy na wszystkich maszynach
 • aktualizacje niezależne od Materialise Magics
 • technologia oparta na warstwach
 • sprawdzanie jakości danych w Magics przed przetworzeniem
 • możliwa integracja z Materialise Streamics
 • outsourcing przetwarzania danych na serwer dedykowany w środowisku Materialise Streamics
 • parametry dzielenia na warstwy: wypełnianie luk, ujednolicanie warstw, filtrowanie konturów i redukcja liczby punktów
 • wysoki stopień automatyzacji w celu zmniejszenia ryzyka błędu ludzkiego

Powiązane treści